32. En av de värsta dogmerna

Gruppen som går efter okunnighet sägs många gånger följa Sunnah och Salaf.

Enligt deras metodik är de egenskapsrelaterade texterna okända och ingen känner till deras betydelser. Inte ens profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som uttalade de egenskapsrelaterade hadîtherna visste vad de betydde. Trots det säger de att intellektet har ingenting att säga till om i egenskapsrelaterade frågor. Deras dogm fordrar att varken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare eller Salafs imamer hade någon kunskap om ämnet. Det är förvisso en av de falskaste dogmerna.

Deras metodik grundas på att framföra de egenskapsrelaterade texterna med okunnighet om deras betydelser. Vissa av dem motsäger sig själva och säger:

”De skall framföras bokstavligt ändock de har en betydelse olik den bokstavliga. Den betydelsen kan bara Allâh.”

Det är en uppenbar motsägelse. Hur skall de framföras bokstavligt om de bär på en annan betydelse som bara känns av Allâh? Shaykhen (rahimahullâh) sade om dessa människors metodik:

”Sålunda klargörs det att Mufawwidhahs dogm är en av Ahl-ul-Bid´as och de vilsnas värsta dogmer, trots att de säger sig följa Sunnah och Salaf.”1

1al-´Aql wan-Naql (1/121).