32 – Dessa objekts Skapare är Den som har rätt att dyrkas

Ibn Kathîr (rahimahullâhu ta´âlâ) sade:

”Dessa objekts Skapare är Den som har rätt att dyrkas.


FÖRKLARING

 

Ibn Kathîr – ´Imâd-ud-Dîn Abûl-Fidâ’ Ismâ´îl bin ´Umar al-Qurashî ad-Dimashqî. Den kände Memoraren, författaren till ”at-Tafsîr” och ”at-Târîkh” och en av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs elever. Han avled 774.