32. Den kloke och hans besök av bröder

1 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det fanns en man som besökte sin broder i byn. Allâh lät en ängel stå och vänta på honom på vägen. Han frågade honom: ”Var skall du?” Mannen sade: ”Till en man i den här byn.” Ängeln sade: ”Har han något som du ser efter?” Mannen svarade: Nej. ”Det är bara det att jag älskar honom för Allâhs sak.” Då sade han: ”Jag är Allâhs sändebud. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) älskar dig så som du älskar honom.”

2 – Den kloke är ålagd att besöka bröderna och se efter dem. När besökaren avser ett besök uppnås två saker:

1 – Belöningen i livet efter detta.

2 – Njutningen av att göra den besökte brodern sällskap.

3 – ´Abdullâh bin Radjâ’ al-Ghadânî sade:

”´Utbah al-Ghulâm brukade vistas bland gravar och ute i öknen för att sedan gå ut till stränderna och bo där. När det var fredag gick han in i Basrah, bad fredagsbönen och såg och hälsade på sina bröder.”

4 – al-Firyâbî sade:

”Wakî´ bin al-Djarrâh kom till mig från Jerusalem när han var på väg till ´Umrah. Han sade: ”Abû Muhammad! Det var inte så att du var på vägen, men jag ville bara besöka dig och vara hos dig.” Han var hos mig en natt. Likaså kom Ibn-ul-Mubârak till mig från Jerusalem när han var på väg till ´Umrah. Han stannade hos mig i tre dagar. Jag sade till honom: ”Abû ´Abdir-Rahmân! Stanna hos mig i tio dagar.” Han sade: ”Nej. Inhysandet varar i tre dagar.”

5 – Människornas besök består av två typer:

1 – Besök mellan två personer vilkas tillstånd är korrekt. Det finns inga brister eller hat i deras relation. Om de är på det här viset, tycker jag att de skall besöka varandra och träffas ofta. Dessa besök blir inte tråkiga. Istället blir bekvämligheten bara större.

2 – Att kärleken mellan de båda inte är fullkomlig och att det fortfarande finns blyghet mellan dem. Om det är på det viset, tycker jag att de skall besöka varandra mindre. Dessa besök blir tråkiga.

6 – al-Hasan bin Sâlih sade:

”All kärlek som bara stiger vid träffar är falsk.”

7 – Om relationen mellan personen och bröderna är bra, spelar det ingen roll om man inte träffas ofta eftersom relationen är fullkomlig. Kärleken som skadas av få träffar är falsk. Den som inte har levt upp till den fullkomliga relationen och den fullbordade kärleken skall se till att inte besöka andra för mycket. Han kan bli besvärlig och tråkig.

8 – Ibn ´Abbâs sade:

”Mannen som är ädlast i mina ögon är min vän som tar sig förbi alla för att kunna sätta sig bredvid mig.”

9 – Qatâdah sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

”Han bönhör dem som tror och lever rättskaffens…”1

”Det vill säga att de medlar för sina bröder.”

 وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ  

”… och ger dem i Sin nåd mer [än de förtjänar].2

”Det vill säga att de medlar för sina bröders bröder.”

10 – ´Âmir bin Qays sade:

”Jag saknar Basrah utav av fyra skäl; upprepningen efter böneutroparna, törsten under middagarna, för att mina bröder är där och för att det är min hemstad.”

1 42:26

2 42:26