32. Den fastande ska också gå på bjudning

Även den fastande ska gå på bjudningen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er blir bjuden på middag ska han besvara bjudningen. Om han inte fastar, äter han, och om han fastar, ber han.”1

Det vill säga åkallar.

1Muslim (4/153), an-Nasâ’î i ”al-Kubrâ” (2/62), Ahmad (2/507) och al-Bayhaqî (7/263) (som står för formuleringen) via Abû Hurayrah.