32. De lär sig ingenting

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 186

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

32 – En Ikhwânî kan vara i al-Ikhwân al-Muslimûns led till dess att hans skägg vitnar och ändå förbli i sitt okunniga tillstånd; hans kunskap stiger nämligen inte. Ty de lockar från kunskap och lärde. Enligt dem är uppfostran viktigare än kunskap. Till följd därav återvänder flera av dem till Salafs metodik så fort den klargörs för dem.