32. Bröd och vatten

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Abîd-Dunyâ (d. 281)

Kitâb-ul-Djû´, s. 112-115

171 – Abû Dja´far al-Qurashî berättade för mig: Muhammad bin Kunâsah al-Asdî berättade för oss:

Allt du äter från och

smaksätter på matbordet

Ändrar färg efter att du har svalt det

och får den vidrigaste färgen

När det är dags att avföra det från dig,

tänk då hur förnedrad människan är

När du har lämnat det på en plats,

vänd dig då om och fundera på den platsen

172 – Ishâq bin Ibrâhîm berättade för oss: ´Abdus-Samad bin ´Abdil-Wârith berättade för oss: Hurayth bin as-Sâ’ib berättade för oss: Jag hörde al-Hasan säga: Humrân berättade för mig, från ´Uthmân, som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Människosonen har inte rätt att erhålla fler än följande saker: ett hem som täcker honom, en klädnad som skyler hans blygd, och bröd1 med vatten.”2

173 – Ismâ´îl bin Ibrâhîm bin Bassâm berättade för oss: ´Alî bin Thâbit berättade för oss, från ´Abdul-Hamîd bin Dja´far, från ´Abdullâh bin al-Hasan, från sin moder, från Fâtimah, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dotter, som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“De värsta från mitt samfund är de som livnär sig på godheter; de som äter olika sorters maträtter, iklär sig olika sorters kläder och talar tillgjort.”3

174 – Khâlid bin Khidâsh berättade för oss: ´Abdullâh bin Wahb berättade för oss: ´Amr bin al-Hârith berättade för mig att Bakr bin Sawâdah al-Djudhâmî berättade för honom, som berättade att Hanash berättade för honom:

“Umm Ayman siktade mjöl för att baka tunnbröd till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi henne och sade: “Vad är det?” Hon sade: “En mat som vi tillagar i vårt land. Jag ville baka tunnbröd till dig med den.” Han sade: “Lämna tillbaka den och dega den.”4

175 – Khâlid bin Khidâsh berättade för oss: ´Abdullâh bin Wahb berättade för oss: ´Amr underrättade oss att Bukayr bin al-Ashadjdj berättade för honom:

“´Umar såg en människa sikta mjöl och sade: “Blanda den. Akacieträd siktas inte.”

1at-Tirmidhî sade:

“Jag hörde Abû Dâwûd Sulaymân bin Salm al-Balkhî säga: an-Nadhr bin Shumayl sade: “Det vill säga bröd utan pålägg.” (2341)

2at-Tirmidhî (2341), som sade att hadithen är god och autentisk. Svag enligt al-Albânî i “Dha´îf Sunan at-Tirmidhî” (2341).

3God enligt al-Albânî i “Sahîh-ul-Djâmi´” (3705).

4Ibn Mâdjah (3399). God berättarkedja enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (3399).