32. Bemötandet av personen som väntar på döden

När en person anar starkt att en sjuk person är inför döden skall han först och främst se till att behandla honom på det bästa sättet och leda honom till det som kommer att gagna honom i graven och i nästa liv. Han skall påminna honom om livet efter detta och befalla honom att skriva testamente och ångra sig och få honom att uttala trosbekännelsen så att den blir det sista som han säger. Dessförinnan skall han ha förbjudit honom att slå sig på kinderna, riva sönder kläderna, dra sig i håret, jämra sig och andra förbjudna ord och handlingar. I detta skede skall hans hopp i Allâh vara starkare än hans rädsla för Honom och han skall se till att ofta lovprisa Allâh och säga ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända” och vara nöjd med Allâh (´azza wa djall).