32. Avvikelse från Qur’ânen och Sunnah medför förvirring

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 50-52

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Därtill är de allesammans motbevisade med samma sorts argument. Det framgår på flera vis:

1 – Det omnämnda är inte alls orimligt.

2 – Det omnämnda är inte alls föremål för tolkning.

3 – Att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat denna kunskap är lika självklart som att han har förkunnat kunskapen om de fem bönerna och fastan i Ramadhân. Att tolka det förstnämnda påminner om de mystiska Qarâmitah som tolkar vallfärden, fastan, bönen och annat som profeterna har förkunnat.

4 – Konkret rimlighet är överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah. Och även om rimligheten inte kan begripa alla detaljer i Qur’ânen och Sunnah så besitter den i alla fall ett generellt begrepp. Lägg till det att dessa teoriers mest framstående män erkänner själva att rimligheten kan aldrig bidra med en övertygelse inom de flesta gudomliga sakfrågorna. Om fallet är sådant är det obligatoriskt att acceptera den vetenskapen från profeterna som den är.

KOMMENTARER

Poängen med det hela är att visa att alla som avviker från Qur’ânen och Sunnah är förvirrade. De som förnekar Allâhs egenskaper är själva oense sinsemellan; enligt vad är dessa egenskaper orimliga? Enligt vilket förstånd? Vilka kan bekräftas? Vilka kan dementeras? Samma sak gäller de filosofer och andra som förnekar Domedagen, paradiset och helvetet. De är oense sinsemellan och beljuger varandra. Vissa bekräftar det andra dementerar och andra dementerar det vissa bekräftar. De är alltså förvirrade. Däremot godtar de sanningsenliga sin religion från Qur’ânen och Sunnah. Allâh har väglett dem till stabilitet och riktighet så att de är eniga och på en och samma väg. De tar emot sin religion från Qur’ânen och Sunnah och är lyckliga i båda liven. Därför befallde Allâh (subhânah):

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”1

Det är obligatoriskt att hålla fast i det rep som är Allâhs religion – Qur’ânen och Sunnah. Utgång därifrån är inget annat än villfarelse och olycka.

13:103