32. al-Qummîs sjätte förvrängning av al-Baqarah

al-Qummî sade när han förklarade versen:

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

”Och [minns att] Ibrâhîm sattes på prov av sin Herre och [att han] fullgjorde alla Hans befallningar. Han sade: ”Jag skall göra dig till ett föredöme för människorna.” Ibrâhîm frågade: ”Och mina efterkommande?” Han svarade: ”Mitt löfte omfattar inte syndarna.”1

”Det rör sig om hur Allâh prövade honom när han drömde att han skulle slakta sin son. Ibrâhîm fullgjorde befallningen och var fast beslutsam om dem. När han hade beslutat sig och gjort vad Allâh hade befallt honom sade Allâh (ta´âlâ):

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

”Jag skall göra dig till ett föredöme för människorna.”

Då sade Ibrâhîm:

وَمِن ذُرِّيَّتِي

”Och mina efterkommande?”

Allâh sade:

لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

”Mitt löfte omfattar inte syndarna.”

Det vill säga att ingen orättvis ledare omfattas av Mitt löfte.”2

Han syftar på de tre kaliferna och dem som gick i deras fotspår.

Bokens granskare benämnd Hudjdjat-ul-Islâm al-Djazâ’irî kommenterade:

”I Imâm al-´Askarîs Qur’ân-tolkning rapporteras befallningarnas innebörd från as-Sâdiq och att de är orden som Âdam sade till sin Herre så att Han förlät honom, nämligen:

”Herre! Jag ber Dig via Muhammads, ´Alîs, Fâtimahs, al-Hasans och al-Husayns rättighet att Du förlåter mig.”

Det sades till honom: ”Allâhs sändebuds sonson! Vad betyder:

فَأَتَمَّهُنَّ

”… [att han] fullgjorde alla Hans befallningar.”

Han sade: ”Han fullgjorde dem åt al-Qâ’im3.”

Det är som Allâh vill! Det al-Qummî förbiser kompenserar denne Hudjdjat-ul-Islâm med myten om al-Qâ’im. Trodde profeterna från Âdams tid på Râfidhahs troslära som består av myten om al-Qâ’im? Uppenbarade Qur’ânen den trosläran? Är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj bättre än Ibrâhîm (´alayhis-salâm) så att han skall behöva göra Tawassul via dem? Kan du hitta värre lögner om Allâh och Hans profeter än dessa här? Tawassul via personligheter är en innovation som leder till avguderi. Det är något Allâh har skonat Âdam, Ibrâhîm och alla andra profeter.

Hans ord ”Han fullgjorde dem åt al-Qâ’im” är ett idiotiskt uttalande. Allâh prövade Ibrâhîm (´alayhis-salâtu was-salâm) med föreskrifter, Tawhîd, påbud och förbud. Han fullbordade och fullgjorde dem på bästa tänkbara sätt. Till följd därav belönade och hyllade Allâh honom.

Vi söker Allâhs skydd mot Râfidhahs förvrängning och lögn. Refererade Ibrâhîm Allâhs plikter av trosläror och föreskrifter till al-Qâ’im som inte ens existerar? Utmed den lögnen flydde Ibrâhîm från sitt ansvar som Allâh hade ålagt honom och refererade det vidare till den påhittade al-Qâ’im. Är inte det ett vidrigt förtal av Ibrâhîm? Jo. Detta och dylikt visar de kloka hur fattiga Râfidhah är på islam och att deras religion är byggd på lögn, lek och förvrängning av Allâhs religion.

12:124

2Tafsîr al-Qummî (1/59).

3al-Mahdî (ö.a.)