32. al-Mughîrah bin Shu´bahs ord om Allâhs händer

33 – ash-Sha´bî berättade att han hörde al-Mughîrah bin Shu´bah säga:

”Mûsâ frågade sin Herre: ”Herre! Underrätta mig om personen som får den högsta nivån i paradiset.” Han sade: ”De är människor vars lycksalighet Jag har planterat med Min hand och förseglat; inget öga har sett den, inget öra har hört den och inget hjärta har anat den.”1

Rapporterad av Muslim.

1Muslim (312), at-Tirmidhî (3198) och al-Bayhaqî (690).