317. Den sanningsenlige är ingen förbannare

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/256)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

317 – ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh berättade för oss: Sulaymân bin Bilâl berättade för oss, från al-´Alâ’, från sin fader, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det tillkommer inte en sanningsenlig att vara en förbannare.”1

FÖRKLARING

Det klarlägger tydligt att en sanningsenlig person som präglas av trovärdighet och bekräftelse av sanning inte kan förbanna andra orätt. Förbanning är typisk för syndare och illgärningsmän, inte för troende och sanningsenliga. Akta dig därför för att falla för syndarnas och illgärningsmännens drag.

1Autentisk.