316. Förbannare ska varken vittna eller medla

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/355)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

316 – Sa´îd bin Abî Maryam berättade för oss: Muhammad bin Dja´far underrättade oss: Zayd bin Aslam underrättade mig, från Umm-ud-Dardâ’, från Abûd-Dardâ’ som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen ska förbannarna varken vara vittnen eller medlare.”1

FÖRKLARING

Denna hadîth fördömer förbanning och klarlägger dess dystra följder i de båda liven. Helt rätt ska människor som präglas av förbanning och vulgaritet varken vara vittnen eller medlare på Domedagen. Visserligen betyder inte det att de är otrogna, men de är syndiga och förtjänar därmed att straffas för denna synd som heter förbanning. Följaktligen fråntas de denna väldiga dygd och storslagna position och berövas därmed att vittna och medla.

1Autentisk.