314. Vulgära troende

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/354)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

314 – ´Amr bin Marzûq berättade för oss: Shu´bah underrättade oss, från Abû Ishâq, från Abûl-Ahwas, från ´Abdullâh som sade:

”Den troendes pinsammaste egenskap är vulgaritet.”1

FÖRKLARING

Denna rapportering bevisar att den troendes nedrigaste egenskap är att han är vulgär. Vulgaritet är motsatsen till vänlighet, mildhet, fint tal och fint uppförande.

1Autentisk berättarkedja.