313. Dubbelmoraliska människor

313 – Khâlid bin Makhlad berättade för oss: Sulaymân bin Bilâl berättade för oss, från ´Ubaydullâh bin Salmân, från sin fader, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det tillkommer inte den dubbelmoraliske att vara trovärdig.”1

FÖRKLARING

Hadîthen är ett konkret fördömande av dubbelmoraliska människor, oavsett kön. Dubbelmoraliska människor är som sagt de som visar vissa människor ett ansikte och andra ett annat.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ville säga att dubbelmoraliska människor kan inte vara trovärdiga – de är rentav bedragare. De säger en sak hos vissa människor och en annan sak hos andra människor. De vill hyllas av båda parterna, de vill behaga båda parterna. De ljuger när de pendlar mellan de bägge målgrupperna. Inför de förstnämnda förtalar de de sistnämnda för att behaga de förstnämnda och vice versa, ty de är rivaler. Därav är de dubbelmoraliska. Det har rapporterats att de skall ha tungor av eld på Domedagen. Den gudfruktige troende har bara ett ansikte. Han säger sanningen när han talar med folk. Kan han inte göra det är han tyst och går inte i något som skadar hans religion och karaktär.

1God och autentisk.