31. Två typer av aborter och deras domar

Det finns två typer av aborter:

1 – Syftet med aborten är att likvidera fostret. Om aborten görs efter att fostret har fått en själ, så är den tvivelsutan förbjuden eftersom den är ett orättvist mord. Att döda en människa vars liv är förbjudet att släckas är förbjudet enligt Qur’ânen, Sunnah och muslimernas samstämmighet.

Om aborten sker innan fostret har fått en själ, så har de lärda delade åsikter om den. Vissa lärda tillåter den, andra förbjuder den, somliga tillåter den om inte säddroppen har blivit till en grodd, det vill säga innan det har blivit fyrtio dagar, och några säger att den är tillåten så länge inte fostret har fått en människoform.

Den säkraste åsikten är att förbjuda aborten om det inte finns något behov av den såsom att modern är sjuk och inte klarar av graviditeten och liknande. I så fall är aborten tillåten om inte fostret har fått en människoform och Allâh vet bättre.

2 – Syftet med aborten är inte att likvidera fostret. Om kvinnan försöker avbryta graviditeten strax innan förlossningen så är den tillåten så länge den inte skadar modern eller barnet och ingen operation behövs.