31. Tron på Dammen och dess egenskaper

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Det skall tros på Dammen och att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har en damm som hans samfund skall komma till på Domedagen. Den är lika bred som lång och motsvarar en månadslång färd. Dess koppar är lika många som stjärnorna i himlen, vilket det har rapporterats autentiskt om via flera vägar.”

FÖRKLARING

Slaven är ålagd att tro på Dammen. Det har rapporterats många hadîther om Dammen. Den är lika bred som lång1 och motsvarar en månadslång färd2. Hadîtherna säger att dess längd är som avståndet mellan al-Madînah och San´â’3 och mellan San´â’ och Ayla4.

Dammen är en av Allâhs gåvor till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han sade om den:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

”Vi har sannerligen gett dig det goda i överflöd! Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer! Det är den som är full av hat mot dig, som är utestängd.”5

Dammen är något av det finaste som Allâh har gett till och hedrat Sin slav och Sitt sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med i de båda liven.

Det har rapporterats hur människor kommer att föras bort från Dammen. De är avfällingarna inklusive Ahl-ul-Bid´a, sade al-Qurtubî och andra. Vad beträffar hadîthen som nämner hur människor körs bort från Dammen varpå sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säger:

”Mina följeslagare! Mina följeslagare!”6

så nämnde Hâfidh Ibn Hadjar att al-Bukhârî sade att de bortkörda är avfällingarna. Andra inkluderade även Ahl-ul-Bid´a. Hur kommer det sig? Jo, de har ju innoverat efter honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ahl-ul-Bid´a har ju innoverat efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Varför skall de köras bort? Därför att de har ändrat Allâhs religion och innoverat obehöriga saker i den. Hadîthen berör alltså även dem.

Imâm Ahmad sade:

”Dess koppar är lika många som stjärnorna i himlen…”

Muslim rapporterade att de är av guld och silver7.

Imâm Ahmad sade:

”… vilket det har rapporterats autentiskt om via flera vägar.”

Det är allmänt känt.

1Muslim (2300).

2al-Bukhârî (6579).

3al-Bukhârî (6580) och Muslim (2303).

4al-Bukhârî (6591) och Muslim (2298).

5108:1-3

6al-Bukhârî (6582) och Muslim (2304).

7Muslim (2303).