31. Syftet med profeternas kamp

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Manhadj-ul-Anbiyâ’ fîd-Da´wah ilâ Allâh, sid. 67-69

5 – Kamp föreskrevs för att Allâh allena skulle dyrkas och allt avguderi på jorden avta. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ

Och kämpa mot dem till dess all prövning upphör och all religion kan ägnas Allâh. Om de då slutar skall alla fientligheter upphöra utom mot de orättfärdiga.”1

Ibn Djarîr sade:

Allâh (ta´âlâ) befallde Sin profet att bekriga avgudadyrkarna till dess att prövningen upphör. Det vill säga till dess att avguderi upphör, ingen annan än Han allena dyrkas och åtlyds och all idoldyrkan avtar… Qatâdah sade:

Det vill säga till dess att avguderi upphör.”

Han sade också:

Den religion som Allâh talar om här är dyrkan och lydnad ägnad Allâh.”

Sedan återberättade han ar-Rabî som sade:

Det vill säga till dess att de inte dyrkar någon annan än Allâh. Det är betydelsen av trosbekännelsen ‘det finns ingen sann gud utom Allâh’ som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kämpade för och kallade till.”2

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag har blivit beordrad att strida mot människorna till dess att de säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Den som säger det har fått sin egendom och sitt liv skyddat från mig, förutom om dess rätt missbrukas, och hans räkenskap kommer att vara hos Allâh.”

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade gått bort och efterträtts av Abû Bakr och vissa araber hade hädat, sade ´Umar: ”Hur kan du strida mot människorna när Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag har blivit beordrad att strida mot människorna till dess att de säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Den som säger det har fått sin egendom och sitt liv skyddat från mig, förutom om dess rätt missbrukas, och hans räkenskap kommer att vara hos Allâh.”? Han sade: “Jag svär vid Allâh att jag kommer att strida mot dem som skiljer på bön och allmosa. Jag svär vid Allâh att jag kommer att strida mot dem om de låter bli att betala en lammhona som de brukade betala till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”3

Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag har blivit beordrad att strida mot människorna till dess att de säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh. De som säger det har fått sina egendomar och liv skyddade från mig, förutom om dess rätt missbrukas, och hans räkenskap kommer att vara hos Allâh.” Därefter läste han upp:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

Påminn dem! Din uppgift är att påminna – men över dem har du ingen makt.”4

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har blivit befalld att bestrida människorna till dess att de vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Gör de det är deras liv och egendomar förskonade från mig, förutom med dess rätt – och deras räkenskap är hos Allâh (´azza wa djall).”5

Lägg märke till att samma hadîth som återberättas från ´Umar, Abû Bakr, Abû Hurayrah och Djâbir (radhiya Allâhu ´anhum) nämner enbart Tawhîd och ingenting annat. Förmodligen beror det på att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) månade så mycket om just Tawhîd att han upprepade det för dem. Han ville klargöra för dem hur stort och viktigt Tawhîd är, ty han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) visste att de förstod att hela islam i allmänhet och dess fem pelare i synnerhet hänger på Tawhîd och allt vad det innebär. Att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nöjde sig med dogm var också ´Umars bevis medan Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anhumâ) svarade med att jämföra allmosan med bönen och sade:

”Jag svär vid Allâh att jag skall bestrida den som skiljer på bönen och allmosan. Jag svär vid Allâh att jag skall bestrida dem om de vägrar ge mig en killing som de brukade betala till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Om Abû Bakr hade känt till Ibn ´Umars formulering, skulle han uttalat sig utmed den omedelbart. Om ´Umar hade känt till sin sons formulering, skulle han aldrig protesterat mot Abû Bakr. Och om de närvarande, inklusive Abû Hurayrah, hade känt till Ibn ´Umars formulering, skulle de upplyst Abû Bakr och ´Umar om den. Förmodligen, som sagt, beror det hela på att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) månade och talade extra mycket om dogmen. I och med att profeternas mest utmärkande och viktigaste uppgift var dyrkan av Allâh allena, var den också den största konfliktfrågan mellan dem och deras fiender.

12:193

2Djâmi´-ul-Bayân (2/194-195).

3al-Bukhârî (2946), Muslim (33), Abû Dâwûd (2640) och Ibn Mâdjah (3928).

488:21-22

5al-Bukhârî (6924), Muslim (124) och Ahmad (67).