31. Så tror Shu´ûbiyyah

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 94

Shu´ûbiyyah. De är innovatörer och vilsna. De ser likadant på araber och slavfolk. De erkänner varken arabernas rätt eller dygd. De älskar inte dem. Faktum är att de hatar araber och hyser illvilja, avund och hat mot dem. Det är en ful dogm som har innoverats av en irakier som vann en liten grupp anhängare och som sedermera miste livet på grund av sin lära.