31. Qurayshs karavan undkommer muslimerna

Angående Basbas bin ´Amr al-Djuhanî och ´Adî bin Abîz-Zaghbâ’ al-Djuhanî, så kom de fram till oasen i Badr och hörde en slavinna säga till en annan: ”Skall du inte betala min skuld?” Hon svarade: ”Karavanen kommer imorgon eller över imorgon. Jag skall först arbeta för den, sen betalar jag dig.”

Madjdî bin ´Amr bekräftade hennes ord. När de båda männen hörde slavinnan säga det försvann de med Abû Sufyân i ryggen. Han frågade Madjdî bin ´Amr: ”Lade du märke till någon av Muhammads följeslagare?” Han sade: ”Nej, bortsett från två ryttare som slog läger vid den där kullen.” Abû Sufyân begav sig till deras plats. Han smulade deras kamelers spillning och fann dadelkärnor i den varpå han sade: ”Vid Allâh! Detta är Yathribs foder!” Han tog karavanen till kusten och kom på så sätt undan. Han skickade ett bud till Quraysh sägande att han kom undan med karavanen och att de skulle återvända. När Quraysh fick nyheten vägrade Abû Djahl och sade: ”Vid Allâh! Vi återvänder inte förrän vi kommer fram till oasen i Badr. Där skall vi vara i tre dagar och dricka sprit och sångerskorna skall spela tamburin ovanför våra huvuden så att vi vinner arabernas respekt för alltid.” al-Akhnas bin Shurayq återvände med hela sin stam Banû Zuhrah och sade: ”Ni begav er för att rädda er karavan – den är räddad nu.”

Ingen från Banû Zuhrah krigade i Badr frånsett Muslim bin ´Ubaydillâh bin ´Abdillâh bin Shihâb bin ´Abdillâh az-Zuhrîs två farbröder. De deltog i Badr och dödade hedningar.