31. Qur’ân-läsningen i Dhuhr

2 – Dhuhr

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste i de två första Raka´ât al-Fâtihah och kapitel därefter. Han läste längre i första Rak´ah än vad han gjorde i andra1.

Det kunde hända att han drog ut på första Rak´ah så pass mycket, att när bönen inleddes så kunde en person gå till begravningsplatsen al-Baqî´, göra sin uppgift, komma hem, två sig och komma till moskén medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fortfarande stod i första Rak´ah2.

De brukade anse att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) drog ut på den så pass mycket för att människorna skulle hinna sluta sig till första Rak´ah3.

I varje Rak´ah läste han motsvarande trettio verser som kapitlet ”as-Sadjdah” inklusive al-Fâtihah4.

Stundom läste han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kapitlen ”at-Târiq”, ”al-Burûdj”, ”al-Layl” och liknande kapitel5.

Det hände att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste kapitlet ”al-Inshiqâq” och liknande6.

När de såg att hans skägg rörde på sig visste de att han läste i Dhuhr och ´Asr7.

1al-Bukhârî och Muslim.

2Muslim och al-Bukhârî i ”Djuz’-ul-Qirâ´ah”.

3Abû Dâwûd med en god berättarkedja och Ibn Khuzaymah (1/165/1).

4Ahmad och Muslim.

5Abû Dâwûd och at-Tirmidhî som sade att den är autentisk och likaså Ibn Khuzaymah (2/62/1).

6Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh” (2/67/1).

7al-Bukhârî och Abû Dâwûd.