31. Maken skall försörja makan

Till makans rättighet över maken hör att han försörjer henne utmed seden. När han äter låter han även henne äta. När han klär sig låter han även henne klä sig. Det är meningen att maken skall försörja makan och förse henne med mat utmed seden, utan slöseri eller snålhet. Han skall inte snåla med det han har och inte ge henne. Han skall handla utmed seden. Han skall inte heller ge henne mer än vad han klarar av och mer än vad seden säger. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Deras rättighet över er är att ni förser dem med uppehälle och kläder som sig bör.”1

1Muslim (1218).