31. Kapitel om Allâhs ord ”Ändå finns det människor som sätter upp medgudar vid Allâhs sida och ägnar dem en sådan kärlek som [bör] ägnas Allâh”

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ

”Ändå finns det människor som sätter upp medgudar vid Allâhs sida och ägnar dem en sådan kärlek som [bör] ägnas Allâh. Men de troendes kärlek till Allâh är starkare.”1

2 –

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

”Säg: ”Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem – [om allt detta] står ert hjärta närmare än Allâh och Hans sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Allâh ger Sin vilja till känna; Allâh vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.”2

3 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen av er tror förrän han älskar mig mer än sin fader, sin son och alla andra människor.”3

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

4 – al-Bukhârî och Muslim rapporterade att Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som har tre drag finner trons sötma: att han älskar Allâh och Hans sändebud mer än allting annat, att han älskar en person endast för Allâhs sak och att han hatar att återvända till otron liksom han hatar att bli kastad i Elden.”4

I en annan rapportering står det:

”Ingen kommer att känna av trons sötma förrän…”5

5 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Den som älskar för Allâhs sak, hatar för Allâhs sak, har vänskap för Allâhs sak och hyser fientlighet för Allâhs sak uppnår Allâhs beskydd på det viset. Slaven kommer inte att känna av trons sötma så länge han inte är på det viset ehuru han ber och fastar mycket. De flesta människorna stiftar brödraskap för världsliga ändamål som inte kommer att gagna dem något.”

Rapporterad av Ibn Djarîr.

6 – Ibn ´Abbâs sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ

”De som hade efterföljare skall då ta avstånd från efterföljarna och [dessa] kommer att se straffet [framför sig] och banden mellan dem har slitits.”6

”Det vill säga kärleken mellan dem.”

FÖRKLARING

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ

”Ändå finns det människor som sätter upp medgudar vid Allâhs sida och ägnar dem en sådan kärlek som [bör] ägnas Allâh. Men de troendes kärlek till Allâh är starkare.”

Det här kapitlet handlar om kärleken till Allâh som är en av de viktigaste och bästa dyrkan och grunden till religionen. Ty kärlek till Allâh fordrar att man dyrkar Honom uppriktigt, underkastar sig Hans påbud och underordnar sig Hans förbud.

Versen bevisar att det finns människor som dyrkar vederlikar i form av djinner, människor och stenar. De dyrkar dem med kärlek som egentligen skall ägnas Allâh. De älskar vederlikarna liksom de älskar Allâh eller liksom de troende älskar Allâh. Dessa människor är vilsna då de älskar andra med Allâh, ödmjukar sig inför dem och tillber dem. Kärleken till andra än Allâh måste vara överensstämmande med kärleken till Allâh. Exempelvis älskar vi sändebuden för att de är Allâhs sändebud, men vi dyrkar dem inte med den kärleken. Detsamma gäller de troende; vi älskar dem för att de lyder Allâh och följaktligen stödjer vi dem. Men kärleken i form av underkuvning och dyrkan får endast ägnas Allâh. Ingen annan får ta del av den. Idoldyrkarna ägnar den kärleken åt vederlikar. Vissa av dem vågar svära lögnaktigt vid Allâh men inte vid vederlikar och lärda eftersom de anser att de hämnas hårdare och snabbare än Allâh.

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ

”Men de troendes kärlek till Allâh är starkare.”

Den är starkare än idoldyrkarnas kärlek till vederlikarna eftersom de dyrkar bara Allâh och känner till Hans (ta´âlâ) rättighet.

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

”Om bara dessa syndare kunde se – som de skall se när de står [inför] straffet – att all makt tillhör Allâh och att Allâh straffar med stränghet!”7

Om de bara hade sett det så hade de älskat Allâh mer, högaktat Honom och dyrkat endast Honom. Dock har deras okunnighet och nedsatta insikt fått dem att falla i avguderi. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ

”De som hade efterföljare skall då ta avstånd från efterföljarna och [dessa] kommer att se straffet [framför sig] och banden mellan dem har slitits.”

När Allâhs förtrogna vänner och sändebud som dyrkades ser straffet tar de avstånd från deras dyrkan. De kommer att säga:

رَبَّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ

”Herre! Det var dem vi ledde vilse men vi ledde dem vilse liksom vi [själva] gick vilse och inför Dig svär vi oss fria från allt ansvar [för dem] – det var inte oss de tillbad!”8

Vad beträffar naturlig kärlek såsom kärleken till mat, kvinnor och barn, så drar den inte ned på kärleken till Allâh så länge den inte har företräde framför kärleken till Honom. Om den är så pass stark att personen exempelvis lyder sin hustru inom en synd, så drar den kärleken ned på hans tro i enlighet med dess företräde framför kärleken till Allâh. Den kärleken måste alltså vara tyglad med Allâhs föreskrift.

3 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen av er tror förrän han älskar mig mer än sin fader, sin son och alla andra människor.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Det bevisar att det är obligatoriskt att älska Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sig bör så att han följs och lyds inom det som han påbjuder och förbjuder. Kärleken till honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) får dock inte vara en dyrkan; den måste stämma överens med kärleken till Allâh.

4 – al-Bukhârî och Muslim rapporterade att Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som har tre drag finner trons sötma: att han älskar Allâh och Hans sändebud mer än allting annat, att han älskar en person endast för Allâhs sak och att han hatar att återvända till otron liksom han hatar att bli kastad i Elden.”

I en annan rapportering står det:

”Ingen kommer att känna av trons sötma förrän…”

Det bevisar att kärleken till Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall komma före kärleken till fäder, söner, egendomar och allting annat. Sålunda skall personen lyda Allâh och utföra Hans påbud ehuru det inte stämmer överens med hans sons, makas eller någon annans begär. Allâh sade:

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

”Säg: ”Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem – [om allt detta] står ert hjärta närmare än Allâh och Hans sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Allâh ger Sin vilja till känna; Allâh vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.”

Det bevisar att det är obligatoriskt att prioritera utropad kamp före sitt och sina släktingars begär. Annars hamnar man under hotet:

فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

”… vänta då till dess Allâh ger Sin vilja till känna; Allâh vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.”

Detta medför en fullkomlig tro. Det är obligatoriskt att hata otron och de otrogna och anse att den är falsk. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sju stycken kommer att vara i skuggan av Allâhs tron på Dagen då det inte finns någon annan skugga än Hans skugga; en rättvis ledare, en ungdom som växer upp med att dyrka Allâh, en man vars hjärta är fastbundet vid moskén, två män som älskar varandra för Allâhs sak så att de träffas för Hans sak och skiljs åt för Hans sak, en man som förförs av en uppsatt och vacker kvinna och säger ”Jag fruktar Allâh, skapelsernas Herre”, en man som skänker välgörenhet så hemligt att hans vänstra hand inte vet vad hans högra hand har skänkt och en man som påminner sig om Allâh i sin ensamhet och blir tårögd.”9

Observera ”två män som älskar varandra för Allâhs sak så att de träffas för Hans sak och skiljs åt för Hans sak”.

5 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Den som älskar för Allâhs sak, hatar för Allâhs sak, har vänskap för Allâhs sak och hyser fientlighet för Allâhs sak uppnår Allâhs beskydd på det viset. Slaven kommer inte att känna av trons sötma så länge han inte är på det viset ehuru han ber och fastar mycket. De flesta människorna stiftar brödraskap för världsliga ändamål som inte kommer att gagna dem något.”

Rapporterad av Ibn Djarîr.

Trons sötma är trons ljuvlighet. Det bevisar att Allâhs beskydd uppnås via kärlek och hat för Allâhs sak. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Slaven kommer inte att känna av trons sötma så länge han inte är på det viset…”

Det vill säga så länge han inte älskar och hatar för Allâhs sak. Han sade:

”De flesta människorna stiftar brödraskap för världsliga ändamål som inte kommer att gagna dem något.”

Så var det på hans (radhiya Allâhu ´anhumâ) tid. Människorna präglades av kärlek och hat för världsliga ändamål. Det är allvarligt. Det gagnar inte dem. Det kanske till och med skadar dem om det lockar dem från sanningen och orsakar deras övertramp i Allâhs föreskrift. Dock är ingen skada skedd att arbeta med det jordiska i form av handel och strävan efter uppehälle för att kunna lyda Allâh så länge det inte skadar ens tro och orsakar ens synder.

6 – Ibn ´Abbâs sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ

”De som hade efterföljare skall då ta avstånd från efterföljarna och [dessa] kommer att se straffet [framför sig] och banden mellan dem har slitits.”

”Det vill säga kärleken mellan dem.”

Det vill säga kärleken som inte stämde överens med Allâhs religion. Den kommer att upphöra på Domedagen, svika dem och bli till fientlighet.

12:165

29:24

3al-Bukhârî (15) och Muslim (44).

4al-Bukhârî (16) och Muslim (43).

5al-Bukhârî (6041).

62:166

72:165

828:63

9al-Bukhârî (660) och Muslim (1031).