31 – Kapitel 6 – Qur’ânen klargör allt

Allâh har förärat oss med Sin Bok som är ett:

”Klargörande av allt, med vägledning och nåd och ett glatt budskap om hopp till Muslimerna!” (16:89)

 

Förklaring

Allâh har förärat Sig över oss med Sin mäktiga skrift som:

”Ingen lögn kan komma vid den vare sig från det som ligger framför den eller från det som ligger bakom den. En uppenbarelse av en Allvis, som allt lov och pris tillkommer.” (41:42)

Han (subhânahu wa ta´âlâ) har låtit den utgöra ett klargörande som klargör allt som människan är i behov av i detta liv samt i livet efter detta. Qur’ânens klargörande av saker och ting kan delas upp i två typer:

Den första: Att den klargör en specifik fråga. Exempel på det är Hans (tabârak wa ta´âlâ) Ord:

”Förbjudet för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött.” (5:3)

Han (ta´âlâ) sade likaså:

”Ni får inte ta till hustru er moder, er dotter, er syster, er faster eller er moster, er brorsdotter eller systerdotter, den kvinna som har ammat er eller er disyster, er svärmoder eller er styvdotter – dotter till er hustru, med vilken ni har fullbordat äktenskapet och som ni har i er vård; men om ni inte har fullbordat äktenskapet begår ni ingen synd [genom att ta styvdottern till hustru]. Inte heller [får ni ta till hustru den som varit] er köttlige sons hustru eller samtidigt ha två systrar [som hustrur]; dock, det som skett, har skett. Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig. [Ni får inte närma er] gifta kvinnor utom sådana som ni rättmätigt besitter – detta är vad Allâh föreskriver för er. Med dessa undantag får ni vända er till varje kvinna, som ni vill leva samman i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande, och erbjuder henne något av er egendom.” (4:23-24)

Den andra: Att klargörandet sker i form av antydan på det klargjorda. Exempel på det är Hans (ta´âlâ) Ord:

”Allâh har uppenbarat Skriften för dig och visdom.” (4:113)

Härmed antyder Allâh (ta´âlâ) visdomen som är Sunnah som i sin tur klargör Qur’ânen. Ett annat exempel är Hans (ta´âlâ) Ord:

”Fråga Påminnelsens folk, om ni inte vet.” (16:43)

”Fråga Påminnelsens folk, om ni inte vet.” (21:7)

Detta bevisar att vi alltid hänvisar till dem som är specialiserade inom en viss fråga. En av de lärda berättade att en kristen man kom till honom för att förtala den ädla Qur’ânen. Den kristne mannen satt i en restaurang och sade till honom:

”Var är klargörandet av hur mat skall tillagas?” Då kallade mannen på restaurangägaren och sade till honom: ”Förklara för oss hur du tillagar denna maträtt.” Restaurangägaren beskrev då det för dem. Därefter sade den lärde: ”Så här har det nämnts i Qur’ânen.” Den kristne förundrades och sade: ”Hur kommer det sig?” Mannen sade: ”Allâh (´azza wa djall) säger:

”Fråga Påminnelsens folk, om ni inte vet.” (21:7)

Han har visat oss nyckeln till kunskapen om saker och ting genom att fråga dem som är kunniga om dem. Detta hör naturligtvis till Qur’ânens klargörande. På så sätt anses det vara en nyckel till kunskapen att hänvisa till de kunniga.”