31. Hur stor var Hjälparnas delegation?

Fråga 31: Hur stor var Hjälparnas delegation?

Svar: Först bestod den av sex personer från stammen Khazradj. De accepterade Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. Därefter kallade de sin stam till samma budskap varefter nästan delegation bestod av två personer från stammen Aws och tio från Khazradj. Detta var den första ´Aqabah-trohetseden. Till följd därav sände profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Mus´ab till dem för att lära dem religionen. Följaktligen konverterade alla deras anhöriga till islam.

Året därpå bestod delegationen av 73 män och två kvinnor. Detta var den andra ´Aqabah-trohetseden, även känd som den stora. Kvinnornas trohetsed nämns i kapitlet ”al-Mumtahanah”. Den bestod bland annat av att de skulle skydda profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mot det de skyddade sina barn och familjer mot i utbyte mot paradiset.