31 – Herren är den dyrkade

Herren är den dyrkade. Beviset är Hans (ta´âlâ) Ord:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

”Människor! Dyrka er Herre, som har skapat er och dem som levde före er – så att ni må frukta. Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Allâhs sida, då ni vet.” (2:21-22)


FÖRKLARING

 

Författaren (rahimahullâhu ta´âlâ) syftar på Allâhs (´azza wa djall) Ord:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han Sig över Tronen. Han låter natten svepa dagen – den ena följer den andra i snabb följd. Sol, måne och stjärnor lyder Hans bud. Skapelsen är Hans och Han befaller över allt. Allâh är Den som välsignar, skapelsernas Herre!” (7:54)

Herren är den dyrkade, det vill säga den som förtjänar att dyrkas, eller dyrkas för att Han förtjänar att dyrkas. Detta betyder dock inte att var och en som dyrkas är en herre. De gudomar som dyrkas vid Allâhs sida och som har tagits till herrar vid Allâhs sida av deras dyrkare, är i själva verket inte alls några herrar.

Herren är Skaparen och Konungen som styr samtliga angelägenheter.

Beviset – Det vill säga för att Herren är den som förtjänar att dyrkas.

Människor! – Ett tilltal som är riktat till samtliga människor. Allâh (´azza wa djall) beordrade människorna att endast dyrka Honom utan att sätta medhjälpare och vederlikar vid Hans sida. Därpå klargjorde Han att endast Han förtjänar att dyrkas eftersom det endast är Han som är Skaparen, ingen medhjälpare har Han.

… som har skapat er… – Detta är en klargörande egenskap som förklarar vad som har angivits. Dyrka Allâh, ty Han är er Herre som har skapat er. Baserat på att Han är Herren och Skaparen, är ni ålagda att dyrka Honom. Sålunda säger vi att den som bekräftar Allâhs herravälde, fordras att enbart dyrka Allâh för att inte hamna i motsättning.   

… så att ni må frukta – Det vill säga för att ni skall frukta. Fruktan är att skydda sig från Allâhs (´azza wa djall) straff genom att följa Hans påbud och undvika Hans förbud.

Han som har skapat jorden som en viloplats för er – Han har gjort den till en viloplats och vagga. Vi njuter på den utan några svårigheter eller mödor på samma sätt som en människa som sover i sin säng.

… och rest himlen som ett valv – Det vill säga ovanför oss, ty valvet, som är ett valv över jordens invånare, är ovanför himlen och det är ett skyddat tak. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

”Och byggt himlens valv som ett väl skyddat tak? Men de vänder ryggen åt naturens alla tecken.” (21:32)

… och låtit vatten strömma från skyn…– Sänt ned renande vatten från molnen i himlen. Han (ta´âlâ) sade:

لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

”Av detta får ni vatten att dricka och det ger liv åt träd och buskar där ni släpper ut era djur på bete.” (16:10)

… och därmed frambringat frukter för er försörjning – Gåvor för er. I en annan vers sägs det:

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

”Allt detta har Han gjort till nytta för er och er boskap.” (79:33)

Sätt därför inte medgudar vid Allâhs sida… – Sätt inga medgudar vid sidan av Honom som har skapat er och dem före er, låtit jorden vara som en vagga och himlen ett valv för er, sänt ned regn åt er från himlen och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt inga vederlikar vid Hans sida som ni dyrkar eller älskar på samma sätt som ni dyrkar eller älskar Allâh. Det passar säkerligen inte er, varken intellektuellt eller religiöst.

… då ni vet… – Ni vet att Han inte har någon vederlik och att det är Han som förfogar över skapandet, uppehället och ordningen. Dyrka därför ingen annan än Honom.