31. Han som kan stiga ned kan också komma

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 145-150

140 – Mûsâ bin Ismâ´îl sade: Hammâd berättade för oss, från ´Alî bin Zayd, från Yûsuf bin Mihrân, från Ibn ´Abbâs som sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا

“Och den Dag då himlen och dess molntäcke rivs upp och änglarna sänds ned i våg efter våg.”1

“Den nedersta himlens invånare kommer att stiga ned och de kommer att vara fler än jordens invånare bland människor och djinner. Jordens invånare kommer att fråga: “Är er Herre med er?” De kommer att svara: “Nej, men Han kommer.” Därefter rivs den andra himlen upp… Därefter rivs den sjunde himlen upp och de kommer att fråga: “Är er Herre med er?” De kommer att svara: “Nej, men Han kommer.” Därefter kommer Herren (´azza wa djall) med närstående änglar som kommer att vara fler än himlarnas och jordens invånare.”

Flera har återberättat det från Hammâd.

141 – Muhammad bin Sa´d al-´Awfî sade: Min fader berättade för mig: Min farbror al-Husayn bin al-Hasan bin ´Atiyyah al-´Awfî berättade för oss: Min fader berättade för mig, från sin fader, från Ibn ´Abbâs som sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا

“Himlen skall rämna och Hans löfte bli verklighet.”2

“Himlen rivs upp när den Nåderike (´azza wa djall) stiger ned.”3

142 – Ahmad bin Hanbal sade i sin “az-Zuhd”: Wakî´ berättade för oss: ´Alî bin ´Alî berättade för oss: Jag hörde al-Hasan säga:

“Jag har fått reda på att fattiga muslimer stiger in i paradiset 400 år innan de rika. De andra kommer att sitta på knän varpå deras Herre (´azza wa djall) kommer till dem och säger: “Ni var människornas domare och makthavare. Hos er var Mitt ärende och Mitt krav… Vid Allâh! Räkenskapen är hård frånsett den som Allâh underlättar.”

143 – ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî sade:

“Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord om Allâhs (ta´âlâ) nedstigning är inte märkligare än Hans (ta´âlâ) ord:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”4

och:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”5

Den som klarar av det ena klarar också av det andra.”6

144 – Harb al-Karmânî sade:

“Ishâq bin Râhûyah dikterade för mig: Allâh (ta´âlâ) beskrev Sig i Sin skrift med egenskaper såtillvida att skapelserna inte behöver beskriva Honom med mer än så. Till de egenskaperna hör Hans ord:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”

och:

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ

Och du skall se änglarna omge tronen.”7

145 – Abû ´Umar bin ´Abdil-Wahhâb sade: ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal underrättade oss: Ismâ´îl bin Ahmad berättade för oss: Jag läste upp för Muhammad bin al-Qâsim: Jag hörde Muhammad bin Aslam at-Tûsî säga:

“Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”

och:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”8

Den som beljuger Nedstigningen beljuger Allâh (ta´âlâ) och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

125:25

273:18

3Djâmi´-ul-Bayân (29/89).

42:210

589:22

6ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah, sid. 47

739:75

889:22