31. Erinran i samband med resa

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 91-93

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

133 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som tänker resa skall säga till dem som han lämnar efter sig:

أَسْتَوْدِعُكُمْ الله الذِي لا تَضيعُ وَدَائِعُهُ

”Jag lämnar er i Allâhs förvar i vars förvar inget går om intet.”1

134 – Ibn ´Umar berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det som lämnas i Allâhs förvar bevaras av Honom.”

Rapporterad av Ahmad och andra2.

135 – Sâlim sade:

”Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) brukade säga till personen som tänkte resa: ”Kom närmare mig. Jag skall ta farväl av dig liksom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog farväl av oss:

أَسْتَودعُ اللهَ دِينَكَ وأمانَتَكَ وَخَواتِيمَ عَمَلِكَ

”Jag lämnar din religion, trovärdighet och sista handling i Allâhs förvar.”

I en annan rapportering nämns det att när han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog farväl av någon som skulle resa tog han tag i hans hand och släppte den inte förrän den andre släppte profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hand och bad för honom denna bön.

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

“Hadîthen är god och autentisk.”3

136 – Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Jag tänker resa. Förse mig med färdkost.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Må Allâh förse dig med gudsfruktan.” Han sade: ”Förse mig mer.” Han sade: ”Må Han förlåta din synd.” Han sade: ”Förse mig mer.” Han sade: ”Må Han underlätta det goda för dig vart du än är.”

at-Tirmidhî sade:

“Hadîthen är god och främmande.”4

137 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att en man sade:

”Allâhs sändebud! Jag tänker resa. Råd mig.” Han sade: ”Frukta Allâh och säg:

الله أكبر

”Allâh är större.”

i samband med varje uppförsbacke.”

När mannen hade gått därifrån sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفرَ

”Allâh! Förkorta för honom det långa avståndet och underlätta för honom hans resa.”

at-Tirmidhî sade:

“Hadîthen är god.”5

1Ibn Mâdjah, an-Nasâ’î i “´Amal-ul-Yawm wal-Laylah”, Ibn-us-Sunnî och Ahmad. Berättarkedja är god, vilket även Hâfidh Ibn Hadjar ansåg.

2Berättarkedjan hos Ahmad är autentisk. Också Ibn Hibbân rapporterar den med en annan autentisk berättarkedja.

3Det vill säga den första rapporteringen. Den andra rapporteringen försvagade at-Tirmidhî när han sade:

“Hadîthen är främmande.”

Dock intygas handskakning via andra håll, vilket jag har klargjort i “as-Sahîhah” (2485).

4Det stämmer. Detsamma sade Hâfidh Ibn Hadjar. Ibn Khuzaymah autentiserade den, vilket stämmer in på en annan berättarkedja som rapporteras av ad-Dârimî.

5Det stämmer. Den autentiserades av Ibn Khuzaymah, Ibn Hibbân och al-Hâkim.