31. Den kloke och hans val av sällskap

1 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Själarna är samlade samlingar. Det av dem som är bekant binds samman och det av dem som är obekant skiljs åt.”

2 – ´Alî bin Abî Tâlib sade:

”Själarna är samlade samlingar. Det av dem som är bekant binds samman och det av dem som är obekant skiljs åt.”

3 – Efter Allâhs beslut är skälet bakom själarnas enighet respektive oenighet det som de finner bekant respektive obekant. När två själar finner något bekant som är gemensamt för dem båda, enas de. När två själar finner något obekant som inte är gemensamt för dem båda, skiljs de åt.

4 – Mudjâhid sade:

”Ibn ´Abbâs såg en man och sade: ”Han här älskar mig.” De sade: ”Hur vet du det?” Han svarade: ”För jag älskar honom och själarna är samlade samlingar. Det av dem som är bekant binds samman och det av dem som är obekant skiljs åt.”

5 – Qatâdah sade:

”De som lyder Allâh har sina hjärtan och sina jag enade om de så skulle bo på olika platser. De som trotsar Allâh har sina hjärtan oeniga om de så skulle bo på samma plats.”

6 – Ett av de största bevisen på vad som finns i en person är att ta hänsyn till vem han talar med och älskar. Ty en person har sin väns religion och fåglarna i himlen landar endast hos samma arter. Jag har inte sett något som bevisar något så klart, inte ens att röken tyder på eld, som en persons vän.

7 – Hubayrah sade:

”Betrakta människorna utmed deras vänner.”

8 – Mâlik sade:

”Precis som fåglarna består människorna av olika sorter. Duvan är med duvan. Kråkan är med kråkan. Ankan är med ankan. Gärdsmygen är med gärdsmygen1. På samma sätt är varje människa med sin sort.”

9 – Den kloke undviker att umgås med misstänkta personer. Han håller sig borta från människor med en misstänkt religiös läggning. Ty den som umgås med ett folkslag kommer att kännas vid via det folkslaget och den som lever med en person kommer att tillskrivas honom. En person umgås endast med en person som är likadan som honom eller av samma slag. Om man måste umgås med människor ser man till att umgås med dem som förskönar en med sitt sällskap och inte ger en ett dåligt rykte. Om han ser honom göra en god handling, räknar han den. Om han ser honom göra en dålig handling, döljer han den. Om han tiger, inleder han konversationen med honom. Om han ber honom om något, ger han honom det. De flesta idag har dock ett yttre som inte alls stämmer överens med deras inre.

10 – Anledning till att man visar sin sorg när två bröder skiljs åt är man inte är nöjd med ödet. Den som intalar sig själv från första början av broderskapet att sällskapet kan sluta illa kommer inte att visa sin sorg och nedstämdhet vid en eventuell skilsmässa mer än vad kunskapen fordrar.