31. De anser att bara de kallar

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 186

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

31 – al-Ikhwân al-Muslimûn anser att bara de arbetar med kallet. De betraktar sig själva som ”gruppernas moder” och ”den största av grupperna”. Därtill tycker de att alla andra måste sluta sig till dem och gå bakom dem för att inte marginaliseras av dem.