31. Bevis för Allâhs hand 16

30 – al-Hasan bin ´Alî al-Basrî berättade för oss: Abûr-Rabî´ az-Zahrânî berättade för oss: Abû Ma´mar berättade för oss: ´Awn bin ´Abdillâh bin al-Hârith berättade för oss, från sin broder, från sin fader ´Abdullâh bin al-Hârith bin Nawfal som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (´azza wa djall) skapade tre saker med Sin hand: Han skapade Âdam med Sin hand, Han skrev Tora med Sin hand och Han planterade paradiset med Sin hand.”1

1al-Bayhaqî sade:

”Det saknas en följeslagare i berättarkedjan, Mursal.” (al-Asmâ’ was-Sifât (2/125))