31. ash-Shâfi´îs syn på skolastiker

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 49-50

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

För att bevisa deras dogms förstörelse räcker det att ingen av dem har en stabil regel för vad som är orimligt. Det vissa tycker är rimligt eller till och med nödvändigt, anser andra vara orimligt. Om jag bara visste vilken rimlighet de låter döma Qur’ânen och Sunnah. Må Allâh vara nöjd med Imâm Mâlik bin Anas som sade:

Skall vi lämna det som Djibrîl har stigit ned med till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varje gång en person övervinner en annan i debatt?”1

KOMMENTAR

Det vill säga att deras debatter har inget slut. Alla debatterar på sina sätt som inspireras av Satan. Ingen får ta efter någon av dem och lämna det som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mottog från sin Herre via Djibrîl (´alayhis-salâm). Tvärtom är det obligatoriskt att hålla fast vid det som har kommit från Allâh och autentiskt rapporterats från Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ignorera all sorts debatt, tolkning och tvist. Han ska avvisa dem med Qur’ânen och Sunnah för att avslöja deras falska ideologi, förbjuda folk från att lyssna till deras åsikter, klargöra deras falskhet och varna folk för dem. Därför sade Imâm ash-Shâfi´î (rahimahullâh) om dem:

”Jag anser att skolastiker skall pryglas med palmblad och sandaler. De skall föras bland människorna och det skall ropas ut: ”Så här avlönas den som lämnar Qur’ânen och Sunnah för skolastik.”2

1Tabaqât-ul-Hanâbilah (2/156).

2ash-Sharh wal-Ibânah, sid. 28, av Ibn Battah.