31. Artonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

32 – Djâbir al-Ansârî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Då Allâh hade skapat Âdam och hans avkomma sade änglarna: ”Herre! Du har skapat dem och låtit dem äta, dricka och gifta sig. Ge dem jordelivet och oss det efterkommande livet.” Allâh (ta´âlâ) sade: ”Jag skall inte behandla honom som Jag har skapat med Min hand och andats i honom något av Min ande som den som Jag sade till ”Var!” och han var.”1

1al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (688). adh-Dhahabî sade:

”Dess kedja är sund.” (al-´Uluww, sid. 66)