31. Är det korrekt att stryka på skorna, ta av dem och sedan stryka på strumporna?

Fråga 31: Är det korrekt att stryka på skorna, ta av dem och sedan stryka på strumporna?

Svar: Den kända åsikten bland de lärda är att om den övre eller nedre läderstrumpan stryks så är strykningen förknippad med den strukna läderstrumpan. Strykningen kan nämligen inte förflyttas till ett annat plagg.

Det finns även lärda som säger att strykningen kan visst förflyttas till ett annat plagg så länge det är det nedre plagget som är struket. Villkoret är dock att tidsfristen gäller fortfarande. Det är den korrekta åsikten. Det betyder att om en person tvår sig, stryker på strumporna, tar på sig ett nytt par strumpor, eller ett par skor, på de första strumporna och sedan stryker på det övre plagget, så är det okej enligt den korrekta åsikten så länge tidsfristen gäller. Tidsfristen börjar från och med strykningen på det första plagget och inte på det andra.