31. Alla gräshoppor får ätas

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/45)

Gräshoppan är lovlig att ätas i alla fall, oavsett om den är död eller levande. Med levande gräshoppa menas att du fångar den och sedan kokar den och äter den. Det är tillåtet att koka den levande då det är det enda sättet att nyttja den. Vi kan omöjligt slakta varje gräshoppa; det är inte ens obligatoriskt att slakta dem. Ty den saknar blod som måste tömmas med slakt. Det som saknar blod behöver inte slaktas.

Även självdöd gräshoppa får ätas. Om du hittar en död gräshoppa får du lov att äta den. Det enda undantaget är att gräshoppan har dött på grund av kemikalier eller något annat dödligt. I så fall ska du inte äta den eftersom du själv kan komma till skada. Gräshoppor som dött en naturlig död får du däremot lov att äta.