31. al-Qummîs femte förvrängning av al-Baqarah

al-Qummî sade när han förklarade versen:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ

”Och i det förbund Vi slöt med er lovade ni att inte spilla en broders blod och att inte jaga bort honom från hans hem; sedan bekräftade ni [förpliktelserna enligt] förbundet och har vittnat om detta.”1

”Den här versen uppenbarades inte vid något annat tillfälle än i samband med Abû Dharr och ´Uthmân. Orsaken till att den uppenbarades var att ´Uthmân befallde att Abû Dharr skulle utvisas till Rabdhah. Abû Dharr, som var en sjuk man och gick med käpp, gick in till ´Uthmân som hade 100.000 silvermynt framför sig. De hade förts dit från olika håll. Hans vänner stod runt honom i hopp om att han skulle fördela dem bland dem. Abû Dharr sade till ´Uthmân: ”Vad är detta för pengar?” Han sade: ”100.000 silvermynt som har förts till mig från olika håll. Jag vill lägga dit lika mycket och sedan ge dem min egen bedömning.” Abû Dharr sade: ”´Uthmân! Vad är mer? 100.000 silvermynt eller fyra guldmynt?” Han sade: ”100.000 silvermynt…”2

Fri är Allâh från brister! Uppenbarades den här versen i samband med Abû Dharr under ´Uthmâns kalifat efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död? Förmodligen 24 år efter Hidjrah? Vem är då profeten som Qur’ânen uppenbarades för? Så kunnig den här mannen var om Qur’ânen, skälen till dess uppenbarade verser och deras tider!?!? Så okunniga Râfidhah är!!! Så lätt de har för att ljuga om Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Qur’ânen!!!

12:84

2Tafsîr al-Qummî (1/51).