308. Bön om fin karaktär

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/347)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

308 – ´Abdus-Salâm berättade för oss: Dja´far berättade för oss, från Abû ´Imrân, från Yazîd bin Bâbnûs som sade:

”Vi kom in till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) och jag sade: ”Troendes moder! Hur var Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) karaktär?” Hon svarade: ”Hans karaktär var Qur’ânen. Läser ni kapitlet ”al-Mu’minûn”? Läs:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

”DET SKALL gå de troende väl i händer.”1

Jag läste:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

”DET SKALL gå de troende väl i händer; de som ber med ödmjukt sinne, som drar sig undan när de hör lättsinnigt tal, som betalar allmosor, som håller sina begär i styr.”2

Hon sade: ”Så var Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) karaktär.”

FÖRKLARING

Denna rapportering klargör följande domar:

1 – Det är föreskrivet att fråga om islams domar, såväl dess fundament som dygder.

2 – Fin karaktär hör till de finaste handlingar som en muslim kan dyrka Allâh (tabârak wa ta´âlâ) med. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Rättfärdighet är fin karaktär.”3

3 – Den som efterlever Qur’ânen kommer att åtnjuta fin karaktär vars belöning överträffar många andra handlingars belöningar.

4 – Hadîthen bevisar att den som erhåller egenskaperna i början av ”al-Mu’minûn” har fin karaktär.

5 – Det är föreskrivet att åkalla Allâh om det som för en närmare Honom. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

”ER HERRE säger: ”Be till Mig, så skall Jag besvara er.” 4

Också profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) stiger varje natt ned till den nedersta himlen när en tredjedel återstår av natten och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”5

123:1

223:1-5

3al-Bukhârî (2553).

440:60

5al-Bukhârî (1145) och Muslim (758).