305. Vad är domen för att resa för att beklaga sorgen?

Fråga 305: Vad är domen för att resa för att beklaga sorgen?

Svar: Jag tycker inte att det skall resas för det ändamålet. Det enda undantaget är om personen är mycket nära den döde och hans uteblivna resa för kondoleanser påverkar släktbanden negativt. I så fall kan det sägas att han får resa så att inte hans uteblivna närvaro påverkar släktbanden negativt.