304. Vad är domen för kondoleanser och tillbakahälsningar i tidningar?

Fråga 304: Den senaste tiden har det blivit vanligt att både kondoleanser och den dödes anhörigas tack för kondoleanserna förekommer i tidningar och tidskrifter. Vad är domen för den handlingen? Hamnar det under förbjudet tillkännagivande med tanke på att kondoleanserna och tillbakahälsningarna tar en hel sida i tidningarna och kan kosta upp till 10.000 SAR. Är det också slöseri med pengar?

Svar: Ja, jag anser att liknande handlingar hamnar under förbjudet tillkännagivande. Och om det inte skulle vara det, så är det fortfarande slöseri med pengar. Kondoleanser är inte gratulationer i den bemärkelsen att man skall måna om dem, oavsett om den dödes anhöriga är ledsna eller inte.

Kondoleanser är till för att trösta och stärka den olycksdrabbade. Det är syftet med kondoleanser. Kondoleanser är ingalunda fjäsk eller gratulationer. Om människorna hade förstått innebörden av kondoleanserna skulle de inte lagt ned dessa summor för att sprida dem i tidningar, träffas, bjuda på mat och annat.