30. Vad skall en person göra om han inte är säker på när han inledde sin strykning?

Fråga 30: Vad skall en person göra om han inte är säker på när han inledde sin strykning?

Svar: Han skall gå efter det som han är säker på. Om han tvivlar på huruvida han strök inför Dhuhr eller ´Asr, går han efter ´Asr eftersom grundregeln är att han inte har strukit. Beviset för den här principen och att grundregeln säger att inget har hänt, är att när en man berättade för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han upplevde saker och ting under bönen, sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Han skall inte gå förrän han hör ett ljud eller känner en lukt.”