30. Vad gjorde profeten efter besöket i Thaqîf?

Fråga 30: Vad gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) därefter?

Svar: I samband med evenemang och människosamlingar bad han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) folk om skydd för att kunna förkunna sin Herres ord. Slutligen lät Allâh en delegation från Hjälparna ta sig an den uppgiften. Hjälparna var den Nåderikes grupp och trons bataljon.