30. Två typer av preventivmedel och deras domar

Det finns två typer av preventivmedel:

1 – Permanent preventivmedel. Det är inte tillåtet eftersom det förhindrar graviditeten och minskar avkomman. Det opponerar sig föreskrivarens mål som befaller ett stort islamiskt samfund. Det finns inget som garanterar att kvinnans befintliga barn inte dör så att hon förblir ensam utan barn.

2 – Temporärt preventivmedel. Exempel på det är att kvinnan är ofta gravid och besväras av det. Följaktligen vill hon ordna sin graviditet så att hon blir gravid vartannat år. Det är tillåtet förutsatt att maken går med på det och att det är oskadligt. Beviset för det är att följeslagarna praktiserade avbrutna samlag på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid för att deras kvinnor inte skulle bli gravida. De blev inte förbjudna. Ett avbrutet samlag innebär att mannen har samlag med kvinnan och när det är dags att få utlösning tar han ut sitt kön och sprutar utanför slidan.