30. Tjugoåttonde beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

28 – Jag läste upp för Abûl-´Abbâs Ahmad bin al-Mubârak bin Sa´d: Min farfar Abûl-Ma´âlî Thâbit bin Bundâr bin Ibrâhîm underrättade er: Abû ´Alî al-Hasan bin al-Husayn bin Dûmâ underrättade oss: Makhlad bin Dja´far underrättade oss: Abû Muhammad al-Hasan bin ´Alî al-Qattân underrättade oss: Ismâ´îl bin ´Îsâ al-´Attâr underrättade oss: Ishâq bin Bishr underrättade oss: ´Uthmân bin as-Sâdj underrättade mig, från Muqâtil bin Hayyân, från Abûl-Djârûd al-´Abdî, från Djâbir bin ´Abdillâh som sade:

”Jag fick höra talas om en hadîth om vedergällning och att dess återberättare är i Egypten. Jag köpte en kamel och reste iväg till honom. Jag reste en månad innan jag kom fram till Egypten. Jag frågade efter mannen som återberättar hadîthen om vedergällningen och blev vägledd till honom. Väl framme fann jag en stängd dörr och en svart pojke. Jag sade: ”Är din ägare här?” Han sade inget till mig. Sedan gick han in och berättade för sin ägare att en beduin står utanför dörren. Han kom ut och sade: ”Vem är du?” Jag svarade: ”Jag är Djâbir bin ´Abdillâh.” Han sade: ”Stig in.” Jag steg in och sade: ”Jag har fått reda på att du återberättar en hadîth om vedergällning från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Jag har inte hört den och ingen annan än du har memorerat den.” Han sade: ”Ja. Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Allâh skall återuppväcka er på Domedagen barfota, nakna och oomskurna. Därefter, medan Han står ovanför Sin tron, skall Han ropa med en högt röst så att både nära och avlägsna hör Honom: ”Jag är Domaren. Idag finns ingen orättvisa. Jag kommer att låta den förtryckte vedergälla förtryckaren om det så handlar om en örfil eller ett handslag. Jag kommer att låta den enhörniga geten vedergälla den behornade geten. Jag skall fråga käppen varför den skrapade sitt offer och stenen varför den träffade sitt offer. Med det har Jag sänt Mina sändebud och uppenbarat Mina skrifter och om det har Jag sagt:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

”På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. Till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt.”12

121:47

2adh-Dhahabî sade:

”Ishâq bin Bishr var svag och förstörd.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (9/478))