30. Sjuttonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

31 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

På Domedagen skall de troende samlas ängsliga och säga: ”Vi borde vädja inför vår Herre så att Han förskonar oss från denna vår plats.” Följaktligen går de till Âdam och säger: ”Âdam! Du är mänsklighetens fader. Allâh skapade dig med Sin hand och befallde Sina änglar att falla ned på sina ansikten inför dig…”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim som också återberättar den via Abû Hurayrah.

1al-Bukhârî (8/160) och Muslim (194).