30. Rika ska bistå bröllop

Det är rekommenderat att rika och välbärgade bistår bröllopet. Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bröllop med Safiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ):

”Umm Sulaym ordnade henne på vägen. Framåt kvällen skickade hon iväg henne till honom. Morgonen därpå hade han lägrat henne och sade: ”Den som har något får bidra med det1.” Han lade fram en lädermatta varefter folk började lägga fram färskost, dadlar och smör som de gjorde mos av. [De åt av moset och drack av det närliggande regnvattnet som samlats i vattenpussar.] Det var Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bröllop.”2

1I en annan formulering står det:

”Den som har mer än tillräckligt får bistå oss med det.”

2al-Bukhârî, Muslim som står för tillägget, Ahmad (3/102), Ibn Sa´d (8/122-123) och al-Bayhaqî (7/259) som står för formuleringen.