30. Profetens väg

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 60-61

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag lämnar er på en klarhet; dess natt är som dess dag. Endast den förstörde avviker från den.”1

Jag har inte föregåtts av en profet utan att han har varit skyldig att leda sitt samfund till det goda han vet för det och varna det mot det onda han vet för det.”2

FÖRKLARING

Inför sin död sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Jag lämnar er på en klarhet; dess natt är som dess dag…”

Det vill säga en klar och tydlig väg, nämligen hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah:

”Endast den förstörde avviker från den.”

Den som beträder profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg kommer till Allâh och skonas från förstörelse, och den som lämnar den vägen går under, ty han är vilsen.

1Ahmad (4/126), Ibn Mâdjah (43) och al-Hâkim (1/95).

2Muslim (1844).