30. Obligatoriskt att följa Ahl-us-Sunnhahs väg

Detsamma skall sägas om alla andra egenskaper. Nåden är känd, välbehaget är känt, ilskan är känd, förmågan är känd, handen är känd och foten är känd. Däremot är beskaffenhet okänd. Vi vet inte hur Hans nåd, ilska, hand, fot eller öga är. Vi saknar kunskap om beskaffenheten. Vi forskar inte kring den. Vi bekräftar den och för den vidare som den har nämnts. Vi säger att Allâh är hörande och seende och att Han har två händer. Han (ta´âlâ) sade:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء

Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta. Han fördelar som Han vill.”1

I den autentiska hadîthen står det:

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) kommer att placera Sin fot över Elden så att den drar ihop sig och säger: ”Det räcker, det räcker.”2

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har klargjort att Han blir arg på den som trotsar Honom och behagas av den som lyder Honom. Han benådar Sina slavar. De är alla Hans (djalla wa ´alâ) egenskaper:

Allâh (ta´âlâ) skrattar åt två personer. En av dem dödar den andre och båda två träder in i paradiset.”

Hans skratt, välbehag, ilska, hörsel, syn och alla andra egenskaper passar Honom. Hans skapelse liknar inte dem på något sätt. Principen säger:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”3

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah bekräftar verserna och hadîtherna om egenskaperna utan jämförelse. Samtidigt dementerar de att Allâh (djalla wa ´alâ) liknar Sin skapelse utan att förneka Hans egenskaper. Till skillnad från Ahl-ul-Bid´a dementerar de brister samtidigt som de bekräftar Hans egenskaper. Ahl-ul-Bid´a består av två typer:

1 – Mumaththilah som bekräftar och jämför.

2 – Mu´attilah som dementerar och förnekar.

Ahl-us-Sunnah har inget med någon av dem att göra. Mumaththilah är otrogna. Också Mu´attilah är otrogna.

Ahl-us-Sunnah är de som bekräftar egenskaperna utan jämförelse. De bekräftar Allâhs namn och egenskaper på ett vis som tillkommer Allâh. Alltså bekräftar de dem utan jämförelse. Samtidigt dementerar de att Han liknar Sina skapelser utan att förneka Hans egenskaper. De är rena motsatsen till Mumaththilah och Mu´attilah bland Djahmiyyah, Mu´tazilah och deras gelikar.

Den troende är skyldig att ta denna väg och hålla fast vid Ahl-us-Sunnahs dogm. De är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och deras rättmätiga efterföljare. Om du blir frågad om vilka som är Ahl-us-Sunnah svarar du att Ahl-us-Sunnah är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, deras rättmätiga efterföljare, efterföljarnas efterföljare, de fyra imamerna och andra. De är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Den som avviker från dem är inte det. Den som bekräftar och jämför eller förnekar tillhör Ahl-ul-Bid´a. Ahl-us-Sunnah tar avstånd från dem.

15:64

2al-Bukhârî (4848) och Muslim (2846).

342:11