30. Några av Khawâridjs sekter

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 90-94

Till Khawâridjs namn hör:

Harûriyyah. De kommer från Harûrâ’.

Azâriqah. De följer Nâfi´ bin al-Azraq. Deras åsikt är värst och mest avlägsen från islam och Sunnah.

Nadjdiyyah. De följer Nadjdah bin ´Âmir al-Harûrî.

Ibâdhiyyah. De följer ´Abdullâh bin Ibâdh.

Sufriyyah. De följer Dâwûd bin an-Nu´mân som det sades till:

Du är tom (صفر) på kunskap.”

Bayhasiyyah, Maymûniyyah och Khâzimiyyah.

Alla dessa är Khawâridj, syndare, skiljare från Sunnah, uteslutna ur religionen, innovatörer och vilsna. Dessutom vet vi att de också är tjuvar och rövare.