30. Mannen måste ha kunskap om hustruns rättigheter

Maken är kaptenen vid rodret och överhuvudet i hemmet. Liksom mannen har rättigheter har han även skyldigheter. Den muslimske maken dyrkar Allâh genom att leva upp till sin makas rättigheter. Han förser henne med hennes rättigheter för att han är hennes herde. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Alla är ni herdar och alla ansvarar ni för er flock. Ledaren är en herde över sin flock och han ansvarar för den. Mannen är en herde över sin familj och han ansvarar för den. Kvinnan är en herde och hon ansvarar för sin makes hem.”1

Den rättfärdige mannen vet att han har i uppgift att se efter sin hustru och att han ansvarar för henne. Därför kämpar han med att vilja henne väl och leva upp till hennes rättigheter. Ty han vet att det hör till gudsfruktan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Frukta Allâh sett till kvinnorna.”2

Den rättfärdige mannen uppfyller rättigheten som hans hustru har över honom. Han vet att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt det varför han fruktar att försumma befallningen som hans älskade sändebud och förebild (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt honom. Vår älskade profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ta väl hand om kvinnorna.”3

Den rättfärdige mannen uppfyller rättigheten som hans hustru har över honom för att han vet att hon är hans ansvar. Inför vem? Inför Allâh, himlarnas och jordens Herre. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Frukta Allâh sett till kvinnorna! Ni har tagit dem med Allâhs avtal…”4

Den välsignade muslimske maken lever inte upp till kvinnans rättigheter i form av gentjänst. Han gör det för att han ansvarar för det inför sin Herre (subhânahu wa ta´âlâ). Därför måste vi män lära oss våra fruars rättigheter samt lära våra barn dem så att vi kan leva upp till ansvaret som vilar på våra axlar.

1al-Bukhârî (893) och Muslim (1829).

2Muslim (1218).

3al-Bukhârî (5186) och Muslim (1468).

4Abû Dâwûd (1905) och Ibn Mâdjah (3074).