30. Kvinnan ska ha långa kläder

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 81-82

Så klädde sig kvinnorna på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) livstid och efteråt. Sakfrågan medför andra föreskrivna sakfrågor. Mâlik och andra Ibrâhîm bin ´Abdir-Rahmân bin ´Awfs slavinna sade till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ):

”Jag är en kvinna med ett långt släp och beträder smutsiga platser.” Då sade Umm Salamah: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det som kommer därefter renar det.”

En kvinna från stammen Abdul-Ashhal sade:

”Allâhs sändebud! Vår väg till moskén är smutsig. Vad ska vi göra om det regnar?” Han frågade: ”Kommer det inte en finare väg efteråt?” Jag sade: ”Jo.” Han sade: ”Det är för det.”1

Till följd därav krävde de tidigare muslimerna att kvinnor till otrogna män som betalade skyddsskatt visade sina smalben så att de inte skulle likna muslimska kvinnor, vilket nämns i boken ”Iqtidhâ’-us-Sirât al-Mustaqîm”2.

1Dessa två hadîther rapporterar Abû Dâwûd i sin ”as-Sunan”. Den andra hadîthens berättarkedja är autentisk och autentiseras av al-Mundhirî. Den första hadîthen är dock autentisk via andra och autentiseras av Ibn-ul-´Arabî medan Ibn Hadjar al-Haytamî anser den som god. Jag har klargjort det i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (407-408).

2Boken är skriven av Shaykh-ul-Islâm Abûl-´Abbas Ahmad bin Taymiyyah al-Harrânî (rahimahullâh) och är makalös i ämnet. Jag kommer att citera den ofta i det sjunde kapitlet. Lägg därför märke till hur saker har ändrats. Numera stoltserar muslimska kvinnor med att likna kvinnor som de har förbjudits att efterlikna. Allt det bevisar bara profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetia:

Ni kommer att följa dem som levde innan er liksom fjädrarna på pilen. Om de hade gått in i en ödlegrop skulle ni ha följt efter.” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Judarna och nasaréerna?” Han svarade: ”Vem annars?” (al-Bukhârî (4356) och Muslim (2669))