30. Kriteriet är Qur’ânen och Sunnah, inte förståndet

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 48-49

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Den som dementerar Beskådningen gör så för att han finner den orimlig varvid han är nödgad till att tolka den. Och den som finner Allâhs kunskap, förmåga och oskapade tal omöjliga gör så för att han tycker att de är orimliga varvid han är nödgad till att tolka dem. Till och med de som dementerar Uppståndelsen, paradiset och allt vad det innebär menar att de är orimliga varvid han är nödgad till att tolka dem. Och den som finner Allâhs befintlighet över tronen vara omöjlig gör så för att den är orimlig varvid han är nödgad till att tolka den.

KOMMENTARER

Deras förstånd och förståelse är förvirrade eftersom de nonchalerar sanningen. Alla grupper påstår att intellektet utesluter den sanning som det förkastar. Följaktligen blir de vilsna, vilseledande och syndiga. Ty de avviker från sanningen och den raka vägen till förmån för sina egna åsikter och förstånd. Vilket förstånd ska väga Qur’ânen och Sunnah? Förstånd varierar. Vissa förstånd är sunda, andra är osunda och åter andra består av allt möjligt. Förståndet kan alltså inte utgöra ett kriterium. Kriteriet är Qur’ânen och Sunnah. Den som avviker från det kriteriet hamnar i ett kaotiskt tillstånd och faller i fördärv.